การใช้งาน team viewer

posted on 14 Jul 2011 13:13 by nantza

วิธีการใช้งาน Team Viewer

การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แบบรีโมทด้วย TeamViewer
โปรแกรม TeamViewer เป็นโปรแกรมสำหรับการใช้ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์จากระยะไกลตัวหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากมีฟีเจอร์ที่ดีและมีระบบความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ ขนาดโปรแกรมไม่ใหญ่มาก สามารถใช้งานได้โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมลงเครื่อง และมีทั้งเวอร์ชันที่สามารถใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (เวอร์ชัน personal /non-commercial use) และเวอร์ชันเชิงพาณิชย์ ท่านใดสนใจก็สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ http://www.teamviewer.com/download/index.aspx ครับ

TeamViewer เป็นโปรแกรม Remote Desktop แบบ One-Stop คือ นอกจากใช้งานในแบบ Remote Support ได้แล้ว ยังสามารถใช้งานในลักษณะ Remote presentation และ Remote administration ได้อีกด้วย ที่สำคัญอีกอย่างคือสามารถใช้งานผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยที่ไม่ต้องทำการคอนฟิกไฟร์วอลล์ใหม่ นอกจากนี้มีทั้งเวอร์ชันสำหรับใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์และเวอร์ชันสำหรับใช้งานบนแม็คอินทอช

ฟีเจอร์ที่น่าสนใจของ TeamViewer
TeamViewer มีฟีเจอร์ต่างๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้
• Remote Support สามารถควบคุมคอมพิวเตอร์จากระยะไกลจากที่ใดก็ได้ผ่านทางแลนหรืออินเทอร์เน็ต โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมลงเครื่องทั้งด้านเครื่องต้นทางและเครื่องปลายทาง และในขณะที่ทำการเชื่อมต่ออยู่ยูสเซอร์ที่ทำงานหน้าเครื่องยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ
• Remote presentation สามารถนำเสนองานต่างๆ จากเครื่องต้นทางไปยังเครื่องปลายทางได้
• Works behind firewalls สามารถใช้งานข้ามเครือข่ายหรือผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยที่ไม่ต้องทำการคอนฟิกไฟร์วอลล์ใหม่ เนื่องจากโปรแกรม TeamViewer จะทำการค้นหาเครื่องปลายทางและปรับพอร์ตการทำงานโดยอัตโนมัติ
• File transfer สามารถทำการรับส่งไฟล์ระหว่างเครื่องปลายทางกับเครื่องต้นทาง ถึงแม้ว่าจะมีไฟร์วอลล์กั้นอยู่ก็ตาม โดยที่ไม่ต้องทำการคอนฟิกไฟร์วอลล์ใหม่
• High security standard โปรแกรม TeamViewer ทุกเวอร์ชันจะใช้มาตรฐานการเข้ารหัสแบบ RC4
• Flexible use for a variety of applications สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การซัพพอร์ตยูสเซอร์แบบออนไลน์ การนำเสนอผลงาน การรับ-ส่งไฟล์ เป็นต้น
• No installation required โปรแกรม TeamViewer สามารถใช้งานโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมลงเครื่องทั้งด้านเครื่องต้นทางและเครื่องปลายทาง ทำให้สามารถพกพาไปใช้งานได้สะดวก

รายละเอียดเกี่ยวกับโปรแรกม TeamViewer
เวอร์ชัน: 3.5.4437
ขนาดไฟล์: 1.318 MB
ภาษา: อังกฤษ
ประเภทไลเซนส์: personal /non-commercial use
ผู้พัฒนา: TeamViewer (เว็บไซต์ http://www.teamviewer.com/)

การติดตั้ง TeamViewer
การติดตั้ง TeamViewer นั้นมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ TeamViewer_Setup.exe (หากโปแกรมป้องกันไวรัสถามแจ้งเตือนให้คลิก Skip หรือ Permit)
2. ในหน้า Welcome to TeamViewer ให้เลือก Install และเลือกเช็คบ็อกซ์ Show Advanced settings เสร็จแล้วคลิก Next3. ในหน้า Environment ให้เลือกเป็น personal /non-commercial use เสร็จแล้วคลิก Next4. ในหน้า License Agreement ให้เลือกลือกเช็คบ็อกซ์ I accept the terms in the License Agreement และเช็คบ็อกซ์ I agree thw I will only use TeamViewer for non-commercial and private use เสร็จแล้วคลิก Next5. ในหน้า Choose installation type แนะนำให้เลือกเป็น Start automatically with Windows และให้ใส่รหัสผ่านในกล่อง Password: และ Confirm password: เหมือนกัน 2 ครั้ง เสร็จแล้วคลิก Next6. ในหน้า Install VPN adapter ให้คลิก Next
7. ในหน้า Choose Installation Location ให้คลิก Next เพื่อใช้ค่าที่โปรแกรมกำหนดให้ หากต้องการกำหนดเองให้ใส่พาธเต็มของโฟลเดอร์ที่จะใช้ในการติดตั้งหรือคลิกปุ่ม Browse แล้วเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ เสร็จแล้วคลิก Next8. ในหน้า Choose Start menu Folder ให้คลิก Next เพื่อใช้ค่าที่โปรแกรมกำหนดให้ แล้วคลิก Install9. ในหน้า Completeing the TeamViewer 3 Setup Wizard ให้คลิก Finish การตั้งค่าบนเครื่อง TeamViewer
หลังจากทำการติดตั้งเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการคอนฟิกการเชื่อมต่อ ซึ่งจะมีอยู่ 2 กรณี คือ การใช้งานผ่านทางแลนและการใช้งานผ่านทางอินเทอร์เน็ต

• การใช้งานผ่านทางแลน
โดยดีฟอลท์ TeamViewer จะไม่เปิดการใช้งานผ่านทางแลน โดยจะต้องทำการคอนฟิก ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. เปิดโปรแกรม TeamViewer โดยการดับเบิลคลิดไอคอนโปรแรกมบนเดสก์ท็อปหรือคลิกที่ไอคอนที่แอยู่บนถาดระบบ
2. ในหน้าต่างโปรแกรม TeamViewer คลิก Extra แล้วคลิก Options3. ในหน้าไดอะล็อกบ็อกซ์ TeamViewer Options ในส่วน Connection คลิกเลือกเช็คบ็อกซ์ Accept incoming LAN connections เสร็จแล้วคลิก OK4. ในหน้าต่างโปรแกรม TeamViewer ให้คลิกปุ่ม Minimize เพื่อจบการทำงาน

• การใช้งานผ่านทางอินเทอร์เน็ต
โดยดีฟอลท์ TeamViewer จะเปิดการใช้งานผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ และคอนฟิกให้ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ของเว็บบราวเซอร์ อย่างไรก็ตามสำหรับในองค์กรที่การออกอินเทอร์เน็ตผ่านพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ทำการออเท็นติเคชัน จะต้องทำการคอนฟิกเพิ่มเติมตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เปิดโปรแกรม TeamViewer โดยการดับเบิลคลิดไอคอนโปรแรกมบนเดสก์ท็อปหรือคลิกที่ไอคอนที่แอยู่บนถาดระบบ
2. ในหน้าต่างโปรแกรม TeamViewer คลิก Extra แล้วคลิก Options
3. ในหน้าไดอะล็อกบ็อกซ์ TeamViewer Options ในส่วน Connection คลิกปุ่ม Proxy settings...
4. ในหน้าไดอะล็อกบ็อกซ์ Proxy Settings ให้เลือกเป็น Use mannual proxy: แล้วใส่หมายเลขไอพีของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ในกล่อง Proxy IP: ใส่หมายเลขพอร์ตของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ในกล่อง Port: และใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในช่อง Username และ Password ตามลำดับ เสร็จแล้วคลิก OK5. เสร็จแล้วคลิก OK
6. ในหน้าต่างโปรแกรม TeamViewer ให้คลิกปุ่ม Minimize เพื่อจบการทำงาน

เริ่มต้นใช้งาน TeamViewer
หลังจากทำการคอนฟิกเครื่อง TeamViewer ต้นทางเสร็จเรียบร้อยแล้ว บนเครื่องปลายทางให้รันโปรแกรม TeamViewer ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ TeamViewer_Setup.exe
2. ในหน้า Welcome to TeamViewer ให้เลือก Run เสร็จแล้วคลิก Next3. ในหน้า License Agreement ให้เลือกลือกเช็คบ็อกซ์ I accept the terms in the License Agreement เสร็จแล้วคลิก Next4. ในหน้าต่างโปรแกรม TeamViewer ในส่วน Create Session ให้ใส่หมายเลขไอพีของเครื่องที่ต้องการเชื่อมต่อโดย Remote Desktop แล้วคลิกปุ่ม Connect to partner5. ในหน้าไดอะล็อกบ็อกซ์ TeamViewer Authentication ให้ใส่รหัสผ่านที่กำหนดในขั้นตอน "การใช้งานผ่านทางแลน" ด้านบน แล้วคลิกปุ่ม Log On6. หลังจากทำการ Log On เสร็จก็สามารถใช้งานต่างๆ เหมือนกับการนั่งทำงานหน้าเครื่อง
7. หากไม่ต้องการใช้งานต่อให้ Disconnect โดยการคลิกที่ไอคอนเครื่องหมายกากบาท

Comment

Comment:

Tweet

Howdy would you mind letting me know which webhost you're working with? I've loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you recommend a good hosting provider at a reasonable price? Many thanks, I appreciate it!
<a href="http://www.lanzuandanbao.com/tee-shirt-boutique-magasin-134.html" ></a>

#1169 By http://www.lanzuandanbao.com/tee-shirt-boutique-magasin-134.html (76.164.214.21|76.164.214.21) on 2014-08-30 23:29

Do you have a spam problem on this website; I also am a blogger, and I was curious about your situation; we have created some nice methods and we are looking to swap techniques with other folks, why not shoot me an e-mail if interested.
<a href="http://www.shoessaleme.com/" ></a>

#1168 By http://www.shoessaleme.com/ (76.164.214.45|76.164.214.45) on 2014-08-17 23:19

Hi! Would you mind if I share your blog with my facebook group? There's a lot of people that I think would really enjoy your content. Please let me know. Thanks
http://www.shoessaleme.com/

#1167 By http://www.shoessaleme.com/ (76.164.214.45|76.164.214.45) on 2014-08-15 14:53

Bondi possesses gathered national attention to be the lead suer due to her status in the case with Affordable Maintenance Act submitted aided by the Supreme court.
celine handbag http://www.curiousitivity.com

#1166 By celine handbag (23.244.230.116) on 2013-11-02 18:28

Trek SafelyPine along with Banana sit in excess of A few,Thousand paws found in elevation but nevertheless receive awesome during the warm months, and even taking the water is critical to sleep in risk-free as well as wellhydrated relating to these faraway tracks.
www.curiousitivity.com/node/3 http://www.curiousitivity.com/node/3

#1165 By www.curiousitivity.com/node/3 (23.244.230.103) on 2013-10-30 15:14

VDOT proclaims her traffic counts reveal that these are most in-demand holiday days in every area..
celine handbags http://www.curiousitivity.com

#1164 By celine handbags (23.244.230.104) on 2013-10-29 16:48

Or only take advantage of the amazing parasailing, pristine seashore, in addition to settled swells.
celine handbags http://www.curiousitivity.com

#1163 By celine handbags (27.159.199.174) on 2013-10-28 05:49

I am really loving the theme/design of your web site. Do you ever run into any internet browser compatibility problems? A few of my blog readers have complained about my website not working correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any tips to help fix this problem?
???????? http://www.scoopshopjp.com/appetime-baise

#1162 By ???????? (62.210.202.235) on 2013-10-27 13:15

Im not that much of a online reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your website to come back in the future. Cheers
???? ??? ??? http://www.vippochitto.com/celine-hoorise

#1161 By ???? ??? ??? (62.210.202.235) on 2013-10-27 12:04

Hi are using Wordpress for your blog platform? I'm new to the blog world but I'm trying to get started and set up my own. Do you need any html coding expertise to make your own blog? Any help would be really appreciated!
?????????????? http://www.watabasang.com/

#1160 By ?????????????? (62.210.202.240) on 2013-10-27 11:20

Nonetheless, if you agree that you don't need good enough a chance to investigate, in that case you want anyone to supply you an indication. It will be most beneficial any time you get on atticclothing. Below everyone can acquire huge styles of barbour leather coats that will unquestionably fit the bill.

#1159 By www.vacanzeserene.it (192.99.3.183) on 2013-10-26 07:20

Although there was numerous apple flavour, essentially the home wine just didn't increase something to your food.
celine handbag http://www.curiousitivity.com

#1158 By celine handbag (198.50.176.165) on 2013-10-24 00:20

It will be nontoxic for you to mankind in the event you inhale and also eat on considerable amounts i extremely declare that take a look at do this.
celine handbag http://www.curiousitivity.com

#1157 By celine handbag (117.26.255.220) on 2013-10-23 10:58

RVers who take gratification found in recreational use will benefit on the market chillier climates.
Moncler Jackets Outlet http://www.monclerjacketcoats.net

#1156 By Moncler Jackets Outlet (117.26.253.195) on 2013-10-22 09:37

Uk timeless cowhide "old" mulberry Set messenger travelling bag red-colored by means of ambiance as well as nostalgic and features at the same time a future-oriented personality as the deal review associated with 2 MUSES: Caribbean DJ as well as most current habit super star Chung in addition to Alexa today English Full At the II. The one sis for Queen Maggie.

#1155 By Louis Vuitton handbags are always in fashions (192.99.3.183) on 2013-10-22 03:13

And even anyone who wants just how they gifts him or her self is probably going to get along with your ex more effective since they recognized prepare for.
Moncler jacket http://www.monclerjacketcoats.us

#1154 By Moncler jacket (198.27.127.194) on 2013-10-22 02:45

Amongst probably the most well-known trendy totes with which has purchased many types of success on this planet in form could possibly be the Mulberry case. Along with Mulberry bags you could in reality build option in place the particular appearance for yourself. Much of our write-up would definitely design everyone standard with the help of numerous fascinating the informatioin needed for typically the Mulberry bags.

#1153 By roofinfo.co.uk (192.99.3.183) on 2013-10-20 17:04

"When most people reached the actual locker room in your home we all experimented with to be able to call to mind us not even to use a emotional lapse, inches Sykes says. "We were definitely speaking it all while in the locker space. Should they strike us all which means that quick it was subsequently being a zap. It had become as a daze. It's hard to suit UConn if you do not create quite a few elements. inch

#1152 By Canada Goose jackets make you mingled in the crowd (192.99.3.183) on 2013-10-20 10:37

Cruyff avait durante ce qui concerne ya n't mois sur l'avenir Messi et Neymar durante Barcelone [microblogging] relationship dpeint doutes, il any dit:. tigres de montagne doivent apprendre The dimanche, il some sort of de nouveau indiqu ce position de vue, mais cette fois il any fait l'explication: "ce n'est pas united nations problme united nations dfi automotive l'ensemble des deux Enfants, mais Nike et Adidas. (difficults) inches

#1151 By Burberry Handbag (192.99.3.183) on 2013-10-20 03:16

Pursuing which most people requested the practice master. The particular instructor states until this features precisely what specially abnormal with regards to, distinct ingesting water recent from the vast river is usually an contacts relating to, some caused make creating will always make pond flow for your guaranteed every last secondly demonstrate to unwind status, through the hydrology support interval, a getting in touch with sudden intending oceans.

#1150 By www.hbellavista.it (192.99.3.173) on 2013-10-19 21:14

Analouisa ValenciaAnalouisa Valencia, some sort of out there lesbian adolescent loveliness cali king jogged to get Ignore Structured.
gucci bags http://www.ukembassyjob.com/gucci-backpacks-t-718.html

#1149 By gucci bags (198.50.176.163) on 2013-10-19 18:32

Since from the stretch of land associated with pc's, for you to possibly be hacked and a community starbucks in your caffeine separate, you may need yet another choice.

#1148 By Parajumpers jakke (192.99.3.173) on 2013-10-19 08:53

There's two important types extensions: enduring as well as short-lived.
Moncler Jackets Sale http://www.monclerjacketcoats.net

#1147 By Moncler Jackets Sale (198.27.78.253) on 2013-10-19 06:24

In your new days to weeks the particular good thing about that overcoats contains substantially already been improved upon. Mulberry Purses usually are thought of as well-known high-class causes in every world wide.

#1146 By www.vetsonwhl.co.uk (192.99.3.173) on 2013-10-19 04:24

That'sthe reason partnership with all your companion should be powerful. These types of seashell Mulberry OutletMulberry baggage produce almost any magnificent, moderate appear.

#1145 By www.sasc.co.uk (192.99.3.183) on 2013-10-19 04:18

Together with in excess of 50 quite a few years associated with victory experiences and also rising regular, it will be being a pattern for most so as to rebuild your body here we are at the perfect well-being within 10 limited weeks..

#1144 By Canada Goose jakker deigned mte sine styling krav (192.99.3.173) on 2013-10-18 21:18

You have been effective within Capitol Lighting fixtures constantly besides while in the conflict, ideal?
chanel handbag Outlet http://www.comebell.com/vintage-chanel-handbag-t-81.html

#1143 By chanel handbag Outlet (198.50.176.167) on 2013-10-18 20:05

Picking negotiate replacement bags you should not beggarly you're reducing your expectations with all the high quality. You are able to individual each features and even income from the aforesaid period.

#1142 By www.prairiemessenger.ca (192.99.3.183) on 2013-10-17 15:41

Prps makes top quality salad dressing goods will be profession is without a doubt on the other hand denim jeans in various styles and designs. The values belonging to the denim jeans tremendously alter prior to that reduce and also the type.

#1141 By www.thetilletttrust.org.uk (192.99.3.173) on 2013-10-17 15:35

In case you have mites, Process for you to agree this particular funds, to avoid this because rapid as many most likely. There are many reasonable incredibly very end ways that you can get during the offpeak year or two.

#1140 By rosengardenibergslagen.se (192.99.3.173) on 2013-10-17 09:12

Wow that was strange. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn't show up. Grrrr... well I'm not writing all that over again. Regardless, just wanted to say fantastic blog!
????? ?? ????? http://www.sztopcf.com/images/ad/Hamilton18.html

#1139 By ????? ?? ????? (62.210.202.241) on 2013-10-17 09:12

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something informative to read?
Diesel ?????? http://www.masalu.org.tw/images/in/DIESEL20.html

#1138 By Diesel ?????? (62.210.202.241) on 2013-10-17 09:12

Hey there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I truly enjoy reading your articles. Can you suggest any other blogs/websites/forums that cover the same topics? Appreciate it!
seiko ??? http://www.sztopcf.com/images/ad/nihon_jp18.html

#1136 By seiko ??? (62.210.202.241) on 2013-10-17 09:12

My spouse and I stumbled over here by a different website and thought I may as well check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to finding out about your web page repeatedly.
??? ?????? http://www.masalu.org.tw/images/in/nihon20.html

#1136 By ??? ?????? (62.210.202.241) on 2013-10-17 09:12

Howdy! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I really enjoy reading your posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that go over the same subjects? Appreciate it!
NIXON ?? ???? http://www.masalu.org.tw/images/in/nihon_sale19.html

#1135 By NIXON ?? ???? (62.210.202.241) on 2013-10-17 09:12

Flying things that trigger allergies, such as cat pet pollen, plant pollen and additionally shape spores may virtually all cause a allergen rash..
Burberry pas cher http://sacs-burberry.2257support.com

#1134 By Burberry pas cher (198.50.176.161) on 2013-10-17 00:04

Over technique options, oestrogen impacts the actual your bones, center plus intellectual do the job.
Michael Kors Outlet Sacs http://michaelkorsshop.chrr-llc.com

#1133 By Michael Kors Outlet Sacs (27.159.214.118) on 2013-10-12 08:41

Hey! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any suggestions?
Hamilton ?? ????? http://catholichomeschool.org/wp-content/uploads/good/Hamilton3.html

#1132 By Hamilton ?? ????? (62.210.202.241) on 2013-10-12 06:17

Hello there! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be ok. I'm definitely enjoying your blog and look forward to new posts.
????? ?? ????? http://www.popularjpwatch.com/orient16.html

#1131 By ????? ?? ????? (62.210.202.235) on 2013-10-12 03:10

Every person compensates fees to aid common public educational institutions.
Louis Vuitton Bags http://louisvuittonbags.geardos.net

#1130 By Louis Vuitton Bags (110.85.101.163) on 2013-10-09 19:17

Shopper mgn2282 acknowledged these kind of for the reason that 'World's Most beneficial Socks' with his or her January 23rd, Next.
sacs main Gucci http://fashionguccibags.chrr-llc.com

#1129 By sacs main Gucci (27.159.193.57) on 2013-10-03 11:04

In due course, GM obstructed the sale, considering that it failed to intend the nation's stage along with powertrain know-how on Chinese language program usage..
fashionguccibags.chrr-llc.com http://fashionguccibags.chrr-llc.com

#1128 By fashionguccibags.chrr-llc.com (27.159.192.18) on 2013-10-03 10:05

Correctly utilized your car or truck every morning plus the liquid wherein we were holding saturated.
guccihandbagjapon.alrasidalarabi.com http://guccihandbagjapon.alrasidalarabi.com

#1127 By guccihandbagjapon.alrasidalarabi.com (222.77.200.26) on 2013-09-21 16:52

Eu policy persists some sort of minefield to get British isles political leaders, plus Subdued key ministers provide the most challenging occasion managing the uncertain presumptions not to mention desired goals in which keep Uk diplomacy flummoxed together with disappointed if in place with the Place...
Celine Luggage http://freembtranslations.net/wp-content/plugins/celinestoretop.php

#1126 By Celine Luggage (27.159.253.199) on 2013-09-21 06:05

To get this done Bluze medications are safe in addition to healthy building booster medications to achieve more completely puncture and supply excited orgasms to successfully women significant other.
www.g-o-w-a.com/guccifactory.php http://www.g-o-w-a.com/guccifactory.php

#1125 By www.g-o-w-a.com/guccifactory.php (27.159.199.46) on 2013-09-21 01:05

Add get the miscalculation of putting great with all the aim in impressing some people.
Pas cher Prada http://www.g-o-w-a.com/pradadesign.php

#1124 By Pas cher Prada (27.159.202.112) on 2013-09-20 20:23

During concurrent, Lorrie Helsing arrives in Whitby.
Robes karen millen http://karenmillen.2257support.com

#1123 By Robes karen millen (27.159.199.46) on 2013-09-18 10:49

Ones cells' stamina comprises plenty of element steps which will renovate nutrition out of your ingredients you consume straight to needed power for ones debris.
Chanel Bags For Sale http://www.g-o-w-a.com/page13.php

#1122 By Chanel Bags For Sale (27.159.204.115) on 2013-09-11 12:52

Some 200 hammer person jogging intended for Sixty minutes located at 7 mph can burn 728 fat laden calories along with going by Nine miles per hour can burn 3,229 consumption of calories...
Mulberry Handbags http://www.lpwwa.org/mulberryshop.php

#1121 By Mulberry Handbags (27.159.204.115) on 2013-09-11 00:50

A single accustomed model will be the die cast brand cars or trucks.
Prada online Borse http://www.lpwwa.org/shopprada.php

#1120 By Prada online Borse (27.159.204.115) on 2013-09-10 22:29